Uprava

Upravni odbor Ige je formiran 2013. godine u skladu sa Zakonom o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik 62/2004). Sastoji se od pet članova s tim da se po dva člana imenuju u ime svakog entiteta, dok je jedan član iz institucija BiH. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora vrši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Agencije čine:;

  U ime BiH:
 1. Dragana Lažetić - od augusta 2018
  U ime FBiH:
 1. Mirjana Vučić - od od augusta 2018
 2. Samir Iskrić - od augusta 2018
  U ime RS:
 1. Milorad Đurđević - od augusta 2018
 2. Adisa Banović - od augusta 2018

Predsjedavajuća Upravnog odbora IGA je Mirjana Vučić.

Zamjenik Predsjedavajuće Upravnog odbora IGA je Milorad Đurđević.