Osoblje


Kancelarija Sarajevo
Generalni direktor: Lamija Kozarić-Rahman
Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 720 140
Faks: +387 33 720 148
iga[at]iga.gov.ba

Osoblje:


Kontaktirajte nas online!
Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Ermin Kahrić Rukovodilac odjela financija i računovodstva 720-149 ermin.kahric[at]iga.gov.ba
Edina Tiro Asistent ureda 720-140 edina.tiro[at]iga.gov.ba
Edin Hadžimusić Referent za centralnu obradu i upravljanje bazom podataka 720-143 edin.hadzimusic[at]iga.gov.ba
Faruk Imamović Rukovodilac odjela za kreditiranje, garancije i faktoring 720-145 faruk.imamovic[at]iga.gov.ba
Ranka Radović Rukovodilac odjela za opće i pravne poslove 720-142 ranka.radovic[at]igabih.com
Aldijana Dubravić Rukovodilac odjela za kreditno osiguranje 720-144 aldijana.dubravic[at]iga.gov.ba
Sandra Dobrović - Kotorić Stručni saradnik za kreditno osiguranje 720-147 sandra.dobrovic[at]iga.gov.ba
Fida Petrović Referent za knjigovodstveno računovodstvene poslove 720-150 fida.petrovic[at]iga.gov.ba
Demir Hadzimuratovic Stručni saradnik za kreditno osiguranje 720-154 demir.hadzimuratovic[at]iga.gov.ba

Podružnica Banja Luka
Zamjenik generalnog direktora: Mirko Dejanović
Veselina Masleše 1, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel./Faks: +387 51 220 120
d.mirko[at]inecco.net

Osoblje:

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Snežana Ćelić Stručni saradnik za opšte i pravne poslove 220 120 s.celic[at]inecco.net

Podružnica Mostar
Zamjenik generalnog direktora: Lazar Prkačin
Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel.:--
Faks: --
lazar.prkacin[at]iga.gov.ba