Bonitetni izvještaji

... koristite strelice za navigaciju!!!

Zašto su mi potrebne informacije o bonitetu?


Kad treba donijeti pravu odluku o tome da li uspostaviti saradnju sa novim kupcem ili dobavljačem i kad treba saznati do kakvih je promjena došlo kod postojećeg partnera, potrebne su vam pouzdane informacije. Zahvaljujući velikom broju bonitetnih kuća i partnerskih kompanija sa kojima je IGA uspostavila saradnju, možemo doći do informacija o bonitetu skoro svakog preduzeća u svijetu.

Zahtjev za provjeru boniteta

Šta sadrže informacije o bonitetu?


  Informacije o bonitetu sadrže:
 • Kontakt podatke preduzeća,
 • Osnovnu djelatnost,
 • Informacije o industrijskom sektoru,
 • Vlasničku strukturu,
 • Upravljački kadar,
 • Broj zaposlenih,
 • Finansijske izvještaje (bilanse),
 • Finansijske pokazatelje (likvidnosti, finansijske snage, profitabilnosti, upravljanja sredstvima i upravljanja dugovima),
 • Informacije o zaduženosti i servisiranju duga i
 • Preporuku za saradnju ili nesaradnju sa preduzećem.

Šta mi omogućavaju informacije o bonitetu?


One vam omogućavaju definisanje uslova prodaje ili nabavke koji odgovaraju finansijskoj situaciji poslovnog partnera ili čak donošenje odluke o odustajanju od saradnje ako je partner nelikvidan ili ima lošu istoriju plaćanja. Ali, to nije sve. U slučaju da je preduzeće pogodno za saradnju, predložićemo vam kreditni limit koji bi trebalo da postavite prema ispitanom partneru, a koji odgovara najvećem riziku koji bi Iga preuzela prema njemu.

Koliko košta ispitivanje boniteta?


Cijena ispitivanja boniteta zavisi od zemlje u kojoj se nalazi preduzeće čiji bonitet ispitujete, odnosno od dostupnosti relevantnih informacija. Za konkretan slučaj i više informacija, obratite se osoblju u jednoj od kancelarija IGA-e.

Šta treba da uradim da bih dobio izvještaj o bonitetu?


Da biste došli do informacija o bonitetu određenog preduzeća, potrebno je da popunite aplikacionu formu i dostavite je zajedno sa traženom dokumentacijom u najbližu kancelariju IGA-e. Poslije odobravanja aplikacije i potpisivanja ugovora slijedi njegova realizacija, što znači da izvještaj o bonitetu možete očekivati za desetak dana.

Dodatne informacije ... ...


Tražite dodatne informacije
Zahtjev za provjeru boniteta
Kako izgleda bonitetni izvještaj?