Klijenti

Energoinvest Enegroinvest d.d. Sarajevo
Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo
Multidisciplinarno inženjerstvo

Helios Helios d.d. Banovići
Radnička 101, 75290 Banovići
Uređaji za zagrijavanje

SHP Group SHP Celex a.d. Banja Luka
Veljka Mladenovića b.b., 78800 Banja Luka
Higijenski papirni proizvodi

Klas Sarajevo Klas d.d. Sarajevo
Paromlinska 43, 71000 Sarajevo
Prehrambena industrija

Nova Forma Samac Nova Forma d.o.o. Šamac
Cara Dušana 45, 76230 Šamac
Proizvodnja namještaja

Sirbegovic Širbegović d.o.o. Gračanica
Patriotske Lige b.b., 75320 Gračanica
Inženjering, projektovanje
Građevinarstvo

Vispak Visoko Vispak d.d. Visoko
Ozrakovići b.b., 71300 Visoko
Prehrambena industrija

Gataric Gatarić d.o.o. Derventa
Kninska b.b., 74400 Derventa
Zastupništvo
Kancelarijska i školska oprema

Intal Milici Intal a.d. Milići
Birčanska b.b., 75466 Milići
Proizvodnja montažnih kuća

Feal Feal d.o.o. Široki Brijeg
Trnska Cesta 146, 88220 Široki Brijeg
Aluminijski proizvodi

Jelsingrad Jelšingrad Livar livnica čelika a.d. Banja Luka
Brace Podgornika 8, 78800 Banja Luka
Livnica Čelika

PIMS Pims d.o.o. Sarajevo
Binježevo Lige b.b., 71000 Sarajevo
Distribucija prehrambenih proizvoda

Suman Suman d.o.o. Gračanica
Branilaca Grada b.b., 75320 Gračanica
Sredstva za zaštitu od sunca

Vegafruit Širbegović d.o.o. Gračanica
Brijesnica Mala, 75320 Gračanica
Industrija hrane

Meggle Meggle Mljekara d.o.o. Bihać
Grabeška 34, 77000 Bihać
Mlijeko i mliječni proizvodi