Staff Contacts


Sarajevo Office
General Manager: Lamija Kozarić-Rahman
Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 720 140
Faks: +387 33 720 148
iga[at]iga.gov.ba

Staff:


Contact us online!
Name Postition Phone E-mail
Ermin Kahrić Finances and bookkeeping Department Manager 720-149 ermin.kahric[at]iga.gov.ba
Edina Tiro Business Secretary 720-140 edina.tiro[at]iga.gov.ba
Edin Hadžimusić IT Officer 720-143 edin.hadzimusic[at]iga.gov.ba
Faruk Imamović Credit, Guarantees and Factoring Department Manager 720-145 faruk.imamovic[at]iga.gov.ba
Ranka Radović Legal and Administrative Department Manager 720-142 ranka.radovic[at]igabih.com
Aldijana Dubravić Credit Insurance Department Manager 720-144 aldijana.dubravic[at]iga.gov.ba
Sandra Dobrović - Kotorić Certified Credit Insurance Assistant 720-147 sandra.dobrovic[at]iga.gov.ba
Fida Petrović Bookkeeping and Financial Officer 720-150 fida.petrovic[at]igabih.com
Demir Hadzimuratovic Certified Credit Insurance Assistant 720-154 demir.hadzimuratovic[at]iga.gov.ba

Banja Luka office
Deputy Manager: Mirko Dejanović
Veselina Masleše 1, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel./Faks: +387 51 220 120
d.mirko[at]inecco.net

Staff:

Name Posotion Phone E-mail
Snežana Ćelić Certified Legal and Administrative Assistant 220 120 s.celic[at]inecco.net

Mostar office
Deputy Manager: Lazar Prkačin
Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel.: --
Faks: --
ljiljana.bevanda[at]igabih.com